แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - nokscience

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 »
61
ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะเตาเผาภายใต้บรรยากาศก๊าซเฉื่อยสำหรับการวิจัยขั้นสูง

62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะชุดฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ 

63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติพร้อมระบบอบแห้งวัสดุ

64
ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะชุดพัฒนาทักษะการทดลองแบบองค์รวมในยุคดิจิตัลของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

65
ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะชุดห้องปฏิบัติการทดลองสอนด้านคณิตศาตร์

66
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัส

68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานกีฬามหาวิทยาลัย

69
วัสดุทำความสะอาดคณะวิทยาศาสตร์

70
จ้างทำซองข้อสอบสีน้ำตาลขยายข้างคณะวิทยาศาสตร์

71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบงานกีฬามหาวิทยาลัย

72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาเคมี

73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 และกระดาษ ต2ก คณะวิทยาศาสตร์

74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เอกสารและโต๊ะเอนกประสงค์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 »