แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Patcharee Thipchompu

หน้า: « 1 2 3
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ.pdf 517 ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ Tue Jul 2 12:11:09 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:11:09 pm
จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตปลาส้มสมุนไพร.pdf 503 จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตปลาส้มสมุนไพร Tue Jul 2 12:10:46 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:10:46 pm
ซื้อหมึก Toner HP CBA35A 85A Ezzyiet.pdf 545 ซื้อหมึก Toner HP CBA35A 85A Ezzyiet Tue Jul 2 12:10:19 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:10:19 pm
จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตการแปรรูปดอกไม้ประดิษฐ์.pdf 528 จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตการแปรรูปดอกไม้ประดิษฐ์ Tue Jul 2 12:09:47 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:09:47 pm
จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาหม่อง ลูกประคบ ขวดแก้ว เกลือ เมลทอล.pdf 592 จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาหม่อง ลูกประคบ Tue Jul 2 12:09:12 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:09:12 pm
จ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรมโครงการเพ่ิมสมรรถนะทางการวิจัยด้านการจัดการ เครื่องมือวิจัยขั้นสูง.pdf 604 จ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรมโครงการเพ่ิมสมรรถนะทางการวิจัยด้านการจัดการ Tue Jul 2 12:08:34 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:08:34 pm
วัสดุ 7810.pdf 587 ประกาศ ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ Tue Apr 17 10:12:33 2018 เมษายน 17, 2018, 10:12:33 am
รถตู้ 12640.pdf 516 ประกาศจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง Tue Apr 17 10:11:55 2018 เมษายน 17, 2018, 10:11:55 am
5500.pdf 488 ประกาศซื้อกระดาษ A4 Tue Apr 17 10:11:10 2018 เมษายน 17, 2018, 10:11:10 am
ประกาศ 8000.pdf 721 ประกาศ จ้างเหมาอัดภาพพร้อมกรอบหลุย์ ขนาด 16*24 นิ้ว Tue Jan 23 13:56:55 2018 มกราคม 23, 2018, 01:56:55 pm
5300.pdf 701 ประกาศซื้อหมึก Tue Jan 23 13:56:05 2018 มกราคม 23, 2018, 01:56:05 pm
ประกาศ.pdf 843 โครงการนำนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานและร่วมนำเสนอ/บทความวิชาการ/บทความวิจ Mon Nov 27 14:25:59 2017 พฤศจิกายน 27, 2017, 02:25:59 pm
หน้า: « 1 2 3