แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Patcharee Thipchompu

หน้า: « 1 2 3 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
9- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 6.pdf 617 9- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 6 Tue Jul 2 12:21:48 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:21:48 pm
2-กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท .pdf 571 2-กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท Tue Jul 2 12:20:31 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:20:31 pm
1-จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่.pdf 554 1-จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่ Tue Jul 2 12:20:07 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:20:07 pm
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ทำแผ่นพับ และจ้างเหมาทำภาพนิ่งและวีดีโอ 3 รายการ.pdf 572 จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ทำแผ่นพับ และจ้างเหมาทำภาพนิ่งและวีดีโอ 3 รายการ Tue Jul 2 12:17:52 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:17:52 pm
ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ.pdf 569 ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ Tue Jul 2 12:17:25 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:17:25 pm
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ.pdf 547 ซื้อกระดาษ A 4 เพื่อการบริหารจัดการหลักสุตรฯ Tue Jul 2 12:16:56 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:16:56 pm
ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ.pdf 537 ซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Tue Jul 2 12:16:30 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:16:30 pm
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ทำแผ่นพับ และจ้างเหมาทำภาพนิ่งและวีดีโอ.pdf 526 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ทำแผ่นพับ และจ้างเหมาทำภาพนิ่งและวีดีโอ Tue Jul 2 12:16:01 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:16:01 pm
จ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรมโครงการเพ่ิมสมรรถนะทางการวิจัยด้านการจัดการ เครื่องมือวิจัยขั้นสูง.pdf 481 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถามวิเคราะห์ศักยภาพผู้สูงอายุ เงินทุน และทรัพยกรภายในชุม Tue Jul 2 12:14:40 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:14:40 pm
จ้างเหมาสรุปรูปเล่มรายงาานการดำเนินโครงการฯ.pdf 506 จ้างเหมาสรุปรูปเล่มรายงาานการดำเนินโครงการฯ Tue Jul 2 12:14:18 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:14:18 pm
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 วัน.pdf 467 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 วัน Tue Jul 2 12:13:55 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:13:55 pm
ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินงานของหลักสูตร จำนวน 7 รายการ.pdf 489 ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินงานของหลักสูตร จำนวน 7 รายการ Tue Jul 2 12:13:34 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:13:34 pm
จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการวิเคราะห์ความต้องการฯ.pdf 486 จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการวิเคราะห์ความต้องการฯ Tue Jul 2 12:13:07 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:13:07 pm
จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตบ่อซีเมนต์ ดิน แกลบ เศษวัสดุ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ไส้เดือน.pdf 456 จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตการแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรและน้ำพริกกรอบสัปปะรด และก Tue Jul 2 12:12:14 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:12:14 pm
จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตบ่อซีเมนต์ ดิน แกลบ เศษวัสดุ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ไส้เดือน.pdf 504 จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตบ่อซีเมนต์ ดิน แกลบ เศษวัสดุ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย Tue Jul 2 12:11:47 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:11:47 pm
หน้า: « 1 2 3 »