แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - nokscience

หน้า: 1 2 3 4 5 6 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
วัสสดุ5000.pdf 722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสาขาวิชาวิทยาวิทยาศาสตร์ฯ Tue Jul 17 13:13:40 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:13:40 pm
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์5150.pdf 663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาอุตฯอาหารและบริการ Tue Jul 17 13:12:52 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:12:52 pm
จ้างริ้อบานหน้าต่างและประตู24824.pdf 654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อบานหน้าต่างและประตูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป Tue Jul 17 13:12:06 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:12:06 pm
วัสดุ13717.pdf 652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท) Tue Jul 17 13:11:10 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:11:10 pm
วัสดุ5360.pdf 634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคณะวิทยาศาสตร์ Tue Jul 17 13:10:19 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:10:19 pm
หมึก5030.pdf 624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคณะวิทยาศาสตร์ Tue Jul 17 13:09:48 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:09:48 pm
ป้ายไวนิล10800.pdf 614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ Tue Jul 17 13:09:22 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:09:22 pm
วัสดุ16460.pdf 623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Tue Jul 17 13:08:42 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:08:42 pm
วัสดุ 7410.pdf 603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสาขาวิชาเทคโนฯสารสนเทศ Tue Jul 17 13:08:01 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:08:01 pm
วัสดุ5620.pdf 632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคณะวิทยาศาสตร์ Tue Jul 17 13:07:25 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:07:25 pm
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง20400.pdf 612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงคณะวิทยาศาสตร์ Tue Jul 17 13:06:59 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:06:59 pm
วัสดุ7120.pdf 637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคณะวิทยาศาสตร์ Tue Jul 17 13:05:59 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:05:59 pm
หมึก7980.pdf 620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคณะวิทยาศาสตร์ Tue Jul 17 13:05:22 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:05:22 pm
วัสดุสารเคมี18000.pdf 635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสารเคมีสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท) Tue Jul 17 13:04:36 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:04:36 pm
วัสดุสารเคมี12340.pdf 622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสารเคมีสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท) Tue Jul 17 13:03:48 2018 กรกฎาคม 17, 2018, 01:03:48 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 »