ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Patcharee Thipchompu ที่ Mon Nov 27 14:25:59 2017 พฤศจิกายน 27, 2017, 02:25:59 pm

หัวข้อ: โครงการนำนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานและร่วมนำเสนอ/บทความวิชาการ/บทความวิจ
เริ่มหัวข้อโดย: Patcharee Thipchompu ที่ Mon Nov 27 14:25:59 2017 พฤศจิกายน 27, 2017, 02:25:59 pm
โครงการนำนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานและร่วมนำเสนอ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย/
โมเดลธุรกิจ/โมเดลวิจัย/สนับสนุนการตีพิมพ์/ลงทะเบียนในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ “RW-๒๔๘th International Conference On Arts, Education and social sciences (ICAES)” ณ เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐