แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผ้าทอ, กระเป๋าย่าม) จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ วงเงิน 80,000 บาท ต.บ้านกลาง

62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ จำนวน 13 รายการ วงเงิน 6,346 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 13,860 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม

64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก) จำนวน 8 รายการ วงเงิน 8,690 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 6,500 บาท (ต.ศรีเตี้ย)

66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 6,500 บาท (ต.บ้านโฮ่ง)

67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 6,500 บาท (ต.บ้านกลาง)

68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 6,500 บาท (ต.บ้านปวง)

69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 30,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบเพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 35,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 15,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ วงเงิน 60,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ วงเงิน 72,360 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 50,020 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 20,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »