แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันฯ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 16,800 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างชุดสาธิตประกอบการฝึกอบรม จำนวน 1 รายการ วงเงิน 16,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ วงเงิน 37,200 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ วงเงิน 15,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ วงเงิน 10,338 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 23,280 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ วงเงิน 6,382 บาท สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 26,400 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (ข้าวไรซ์เบอร์รี่) วงเงิน 40,000 บาท ต.บ้านกลาง

55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ จำนวน 10 รายการ วงเงิน 37,350 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 10 รายการ วงเงิน 16,190 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้น โถงทางเดิน ชั้น 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน วงเงิน 15,400 บาท

58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วงเงิน 18,500 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วงเงิน 10,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 11,200 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »