แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
271
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
จำนวนเงิน 14,400 บาท

272
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับ โดยสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
จำนวนเงิน 10,000 บาท

273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เตาเผาทดสอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
จำนวนเงิน 53,928 บาท

274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
เป็นเงิน 5,505 บาท

275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 10,000 บาท

276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 7,000 บาท

277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ สนง.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 5,744.00 บาท

278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ วงเงิน 13,500.00 บาท

279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ สนง.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 7,426.00 บาท

280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ สนง.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 13,870.00 บาท

281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก และเก็บมูลนก อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วงเงิน 283,064.00 บาท

282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วงเงิน 10,500.00 บาท

283
ประกาศเผยแพร่ราคากลางของงานจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกและเก็บมูลนก รอบอาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 23 มี.ค. 61 เป็นเงิน 283,064.00 บาท

284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไตรมาส 2)

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »