แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
256
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 6 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 18,190 บาท

257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 10 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 14,080 บาท

258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 7,500 บาท

259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 10,000 บาท

260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 10,820 บาท

261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ห้อง 1121) จำนวน 1 งาน 28,000 บาท

262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก 6 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 30,000 บาท

263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
จำนวนเงิน 12,560 บาท

264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
จำนวนเงิน 10,790 บาท

265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนเงิน 15,408 บาท

266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนเงิน 8,025 บาท

267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 8,025 บาท

268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไตรมาส 4)
จำนวนเงิน 10,500 บาท

269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
จำนวนเงิน 19,200 บาท

270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
จำนวนเงิน 10,500 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »