แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องอัดกรองดินฯ จำนวน 1 งาน สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 18,000 บาท

227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 5,500 บาท

228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 11,050 บาท

229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 5 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 20,000 บาท

230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 17 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 21,980 บาท

231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 12 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 5,000 บาท

232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 4 รายการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 12,497.60 บาท

233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 8,025 บาท

234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 13,360 บาท

235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อวิดีทัศน์ 40,000 บาท โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านรูปแบบที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบที่เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ไตรมาส 2) 9,000 บาท สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 15,840 บาท สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มรายงานประจำปี 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 30,000 บาท

239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสนามแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 64 แผ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5,440 บาท

240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 งาน (180,000) โครงการจัดทำวารสารวิชาการ

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »