แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก จำนวน 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 63) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 9,000 บาท

182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 6,025 บาท

183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 6,000 บาท

184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 19,730 บาท

185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 6,700 บาท

186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 5,280 บาท

187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 8 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 19,440 บาท

188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วงเงิน 120,000 บาท

189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์เตาไฟฟ้า จำนวน 1 งาน สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 5,000 บาท

190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 6,152.50 บาท

191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินงานวารสารวิชาการ โครงการจัดทำวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน วงเงิน 180,000 บาท

192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ งบเงินรายได้ วงเงิน 12,198 บาท ของสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่า จำนวน 1 รายการ วงเงิน 15,500 บาท ของสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานวารสารวิชาการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 180,000 บาท ของโครงการจัดทำวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3 เดือน (ไตรมาส 1/63) 9,000 บาท ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »