แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 21,870 บาท

167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 24,800 บาท

168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์นำเสนอรูปแบบข้อมูลเบื้องต้นด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 40,000 บาท

169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 15,391 บาท

170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 13,116.06 บาท

171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 12,000 บาท

172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 120,000 บาท

173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 6,040 บาท

174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงิน 7,626 บาท

175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 6,700 บาท

176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงห้อง 1019 จำนวน 1 งาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 12,000 บาท

177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 5,000 บาท

178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้างและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 7,200 บาท

179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้างและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 8,000 บาท

180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ๋อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จำนวนเงิน 6,700 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »