แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ นำเสนอรูปแบบข้อมูบเบื่องต้น ด้่านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม จำนวน 1 งาน คณะทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 40,000 บาท

152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 31,800 บาท

153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  8 รายการ สาขาเทคโนโยธา จำนวนเงิน 5,300 บาท

154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 5,270 บาท

155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 14,000 บาท

156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมหมึก จำนวน 3 เดือน (เม.ย. -มิ.ย. 63) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 9,000 บาท

157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ นำเสนอรูปแบบข้อมูลเบื้องต้นด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก จำนวน 1 งาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 40,000 บาท (ครั้งที่ 2)

158
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ นำเสนอรูปแบบข้อมูลเบื้องต้นด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก จำนวน 1 งาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 40,000 บาท

159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำครุภัณฑ์ระบบอบแห้งแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สหุงต้ม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท

160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำครุภัณฑ์ระบบให้น้ำกึ่งอัตโนมัติแบบหัวพ่นหมอกทั้งแบบ 24 หัว และ 28 หัว สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 45,000 บาท

161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำครุภัณฑ์เตานึ่งก้อนเห็ดแบบใช้ความร้อนแบบ 3 กลับ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท

162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำครุภัณฑ์เตานึ่งก้อนเห็ดแบบ D.I.Y สไตล์ทุ่งบ่อแป้น สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท

163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 13,688 บาท

164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 18,379 บาท

165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 15,430 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »