แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 19,920 บาท

17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5,392.80 บาท

18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 14 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 6,533 บาท

19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 24,400 บาท

20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 15,000 บาท

21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 8 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 43,200 บาท

22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 27,390 บาท

23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,350 บาท

24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 9,000 บาท

25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 25,000 บาท

26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 25,800 บาท

27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตู จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วงเงิน 6,000 บาท

28
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 18,100 บาท

29
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 26,506 บาท

30
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 5,050 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »