แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - infinity-life

หน้า: « 1 2 3 »
16
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุดำเนินงาน จำนวน 14,202 บาท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุดำเนินงาน จำนวน 5,840 บาท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18
ประกาศผู้ชนะการจ้างทำป้ายฉากเวทีและป้ายประชาสัมพันธ์ (39500) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ลำปางศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 179,000 บาท

20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการสาธิตภูมิปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 8,000 บาท

21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 6,000 บาท

22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบแสงสีเสียง พร้อมเวทีการแสดงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 40,000 บาท

23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์วารสารกาสะลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 48,000 บาท

24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 10,000 บาท

25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 19,600 บาท

26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดิษฐ์การแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 30,000 บาท

27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ตุงไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 8,600 บาท

28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดอุปกรณ์สำหรับจารคัมภีร์ใบลานและการเขียนปั๊บสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 21,000 บาท

29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 25,000 บาท

30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุอุปกรณ์แต่งหน้าและทำผม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 8,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 »