แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - infinity-life

หน้า: 1 2 3 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดอุปกรณ์การแสดง.pdf 656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดอุปกรณ์การแสดง (การแสดงโตและนกกิงกะหร่า) Mon Jul 23 17:06:54 2018 กรกฎาคม 23, 2018, 05:06:54 pm
.pdf 694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดอุปกรณ์การแสดง (การแสดงโตและนกกิงกะหร่า) Mon Jul 23 17:06:54 2018 กรกฎาคม 23, 2018, 05:06:54 pm
2018_07_02_16_24_02.pdf 731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเสาตุง Mon Jul 2 16:08:29 2018 กรกฎาคม 02, 2018, 04:08:29 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินกิจกรรม 19762 บาท.pdf 683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม Wed Jan 16 16:03:15 2019 มกราคม 16, 2019, 04:03:15 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 5,250 บาท.pdf 630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 5,250 บาท Mon Feb 25 10:47:29 2019 กุมภาพันธ์ 25, 2019, 10:47:29 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรม 5000.pdf 84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Nov 21 14:50:00 2019 พฤศจิกายน 21, 2019, 02:50:00 pm
2017_12_25_16_07_34.pdf 728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการดำเนินงานสนับสนุนฯ (วัสดุการเกษตร) Mon Dec 25 16:03:29 2017 ธันวาคม 25, 2017, 04:03:29 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ(5840).pdf 710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการดำเนินงาน Thu Sep 13 16:16:55 2018 กันยายน 13, 2018, 04:16:55 pm
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นรวยทรัพย์กระถางมังกร.pdf 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นรวยทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Jan 16 13:55:09 2020 มกราคม 16, 2020, 01:55:09 pm
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างระบบแสงสีเสียง40000.pdf 698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบแสงสีเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 10:20:43 2018 สิงหาคม 10, 2018, 10:20:43 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารวบรวมข้อมูลและออกแบบลวดลายเซรามิก พร้อมตัวอย่างงาน 20,000 บาท.pdf 87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารวบรวมข้อมูลและออกแบบลวดลายดยวิธีเฉพาะเจาะจง Tue Mar 31 14:23:33 2020 มีนาคม 31, 2020, 02:23:33 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ 9000.pdf 673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม Fri Jun 28 15:17:07 2019 มิถุนายน 28, 2019, 03:17:07 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง.pdf 622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ในการเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 09:18:20 2018 สิงหาคม 10, 2018, 09:18:20 am
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างพิมพ์วารสารกาสะลอง.pdf 609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์วารสารกาสะลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 10:09:27 2018 สิงหาคม 10, 2018, 10:09:27 am
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำเพลง20000.pdf 705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประพันธ์บทเพลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 09:14:30 2018 สิงหาคม 10, 2018, 09:14:30 am
หน้า: 1 2 3 »