แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (6).pdf 340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (6) Tue Oct 5 10:00:25 2021 ตุลาคม 05, 2021, 10:00:25 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (5).pdf 350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (5) Tue Oct 5 10:00:09 2021 ตุลาคม 05, 2021, 10:00:09 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (3).pdf 326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (3) Tue Oct 5 09:59:55 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:59:55 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (4).pdf 407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (4) Tue Oct 5 09:59:39 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:59:39 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ U2T 6,486 บาท.pdf 349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ U2T 6,486 บาท Tue Oct 5 09:59:25 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:59:25 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ 157,800 บาท.pdf 351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ 157,800 บาท Tue Oct 5 09:59:10 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:59:10 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 70,000 บาท.pdf 355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 70,000 บาท Tue Oct 5 09:58:56 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:58:56 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (2).pdf 335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (2) Tue Oct 5 09:58:39 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:58:39 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 8,100 บาท.pdf 347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 8,100 บาท Tue Oct 5 09:58:25 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:58:25 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 17 รายการ 15,000 บาท.pdf 364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 17 รายการ 15,000 บาท Tue Oct 5 09:56:56 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:56:56 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 8,000 บาท.pdf 347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 8,000 บาท Tue Oct 5 09:56:40 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:56:40 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 8,000 บาท.pdf 349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 8,000 บาท Tue Oct 5 09:56:24 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:56:24 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 8,000 บาท.pdf 312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 8,000 บาท Tue Oct 5 09:56:00 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:56:00 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคูื่มือส่งเสริมสุขภาพฯ คู่มือถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 16,000 บาท.pdf 339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคูื่มือส่งเสริมสุขภาพฯ คู่มือถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 16, Tue Oct 5 09:55:46 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:55:46 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคูื่มือส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 10,000 บาท.pdf 336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคูื่มือส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 10,000 บาท Tue Oct 5 09:55:32 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:55:32 am
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »