แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
61
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 19 รายการ จำนวนเงิน 20,000 บาท

62
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 23 รายการ จำนวนเงิน 20,000 บาท

63
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 19 รายการ  จำนวนเงิน 20,000 บาท

64
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 15 รายการ  จำนวนเงิน 34,200 บาท

65
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลแบบสอบถามเข้าระบบฐานข้อมูลตำบล จำนวน 48 ตำบลๆ ละ 1,000 ชุด รวมทั้งสิ้น 48,000 ชุด จำนวนเงิน 100,000 บาท

66
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 13 รายการ  จำนวนเงิน 20,000 บาท

67
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ  จำนวนเงิน 10,000 บาท

68
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 9 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท

69
จ้างเหมาพิมพ์คู่มือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 70 เล่ม จำนวนเงิน 10,500 บาท

70
จ้างการพัฒนาสื่อออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 6 ชุด จำนวนเงิน 15,000 บาท

71
จ้างพัฒนาแผนที่เพื่อการท่องเที่ยวตำบลเพื่อการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 16,800 บาท

72
จ้างเหมาทำวิดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 5,400 บาท

73
จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม (การวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยว) และถ่ายเอกสารเข้าเล่ม (การผลิตสื่อด้านการท่องเที่ยว) จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 8,428 บาท

74
วัสดุฝึกอบรม จำนวน 12 รายการ  จำนวนเงิน 5,298 บาท

75
จ้างเหมาจัดทำและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศรายตำบล จำนวน 48 ตำบลๆ ละ 1,000 ชุด รวมทั้งสิ้น 48,000 ชุด จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 200,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »