แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๙ รายการ.pdf 57 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 19 รายการ Fri Sep 10 14:55:40 2021 กันยายน 10, 2021, 02:55:40 pm
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๓ รายการ.pdf 54 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 23 รายการ Fri Sep 10 14:53:21 2021 กันยายน 10, 2021, 02:53:21 pm
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๙ รายการ .pdf 54 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 19 รายการ Fri Sep 10 14:45:51 2021 กันยายน 10, 2021, 02:45:51 pm
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๕ รายการ .pdf 62 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 15 รายการ Fri Sep 10 14:44:29 2021 กันยายน 10, 2021, 02:44:29 pm
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลแบบสอบถามเข้าระบบฐานข้อมูลตำบล จำนวน ๔๘ ตำบลๆ ละ ๑,๐๐๐ ชุด รวมทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ ชุด.pdf 66 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบันทึกข้อมูลแบบสอบถามเข้าระบบฐานข้อมูลตำบล จำนวน 48 ตำบลฯ Fri Sep 10 14:42:28 2021 กันยายน 10, 2021, 02:42:28 pm
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๓ รายการ .pdf 52 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 13 รายการ Fri Sep 10 14:38:09 2021 กันยายน 10, 2021, 02:38:09 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ .pdf 64 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ Fri Sep 10 14:36:39 2021 กันยายน 10, 2021, 02:36:39 pm
วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๙ รายการ .pdf 59 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 9 รายการ Fri Sep 10 14:33:57 2021 กันยายน 10, 2021, 02:33:57 pm
จ้างเหมาพิมพ์คู่มือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ๗๐ เล่ม .pdf 62 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพิมพ์คู่มือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 70 เล่ม Fri Sep 10 14:06:07 2021 กันยายน 10, 2021, 02:06:07 pm
จ้างการพัฒนาสื่อออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน ๖ ชุด.pdf 59 ประกาศผู้ชนะจ้างการพัฒนาสื่อออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 6 ชุด Fri Sep 10 14:01:59 2021 กันยายน 10, 2021, 02:01:59 pm
จ้างพัฒนาแผนที่เพื่อการท่องเที่ยวตำบลเพื่อการส่งเสริมการตลาดฯ จำนวน 2 ชุด.pdf 64 ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาแผนที่เพื่อการท่องเที่ยวตำบลฯ จำนวน 2 ชุด Fri Sep 10 13:41:29 2021 กันยายน 10, 2021, 01:41:29 pm
จ้างเหมาทำวิดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ.pdf 56 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำวิดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2564 Fri Sep 10 13:37:46 2021 กันยายน 10, 2021, 01:37:46 pm
จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม (การวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยว) และถ่ายเอกสารเข้าเล่ม (การผลิตสื่อด้านการท่องเที่ยว) จำนวน ๒ รายการ .pdf 65 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม (การวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยว)ฯ 2 รายการ Sun Jul 18 18:25:02 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 06:25:02 pm
วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๒ รายการ .pdf 62 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 12 รายการ Sun Jul 18 18:23:04 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 06:23:04 pm
จ้างเหมาจัดทำและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศรายตำบล จำนวน ๔๘ ตำบลๆ ละ ๑,๐๐๐ ชุด รวมทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ ชุด จำนวน ๑ งาน.pdf 80 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศรายตำบล จำนวน 48 ตำบล Sun Jul 18 18:19:17 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 06:19:17 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »