แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
จ้างเหมาจัดทำสื่อสารสนเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จำนวน ๓ พื้นที่ .pdf 50 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำสื่อสารสนเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ฯ Wed Sep 22 09:23:58 2021 กันยายน 22, 2021, 09:23:58 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ คัน จำนวน ๒ วัน.pdf 61 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 2 วัน Wed Sep 22 09:21:27 2021 กันยายน 22, 2021, 09:21:27 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ คัน จำนวน ๔ วัน.pdf 46 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 4 วัน Wed Sep 22 09:17:33 2021 กันยายน 22, 2021, 09:17:33 am
จ้างเหมาจัดบูทพร้อมตกแต่งเวที ฉากถ่ายรูป ซุ้มทางเข้างาน งานแสง สี เสียง (จ.ลำพูน) จำนวน ๑ งาน.pdf 49 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดบูทพร้อมตกแต่งเวที ฉากถ่ายรูป ซุ้มทางเข้างาน งานแสงฯ Wed Sep 22 09:15:25 2021 กันยายน 22, 2021, 09:15:25 am
จ้างเหมาจัดบูทพร้อมตกแต่งเวที ฉากถ่ายรูป ซุ้มทางเข้างาน งานแสง สี เสียง (จ.ลำปาง) จำนวน ๑ งาน.pdf 50 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดบูทพร้อมตกแต่งเวที ฉากถ่ายรูป ซุ้มทางเข้างาน งานแสงฯ Wed Sep 22 09:12:18 2021 กันยายน 22, 2021, 09:12:18 am
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ.pdf 57 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ Wed Sep 22 09:10:14 2021 กันยายน 22, 2021, 09:10:14 am
จ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ พื้นที่ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง จำนวน 4 รายการ.pdf 56 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ พื้นที่ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง Wed Sep 22 09:08:18 2021 กันยายน 22, 2021, 09:08:18 am
จ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ พื้นที่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน ๔ รายการ.pdf 63 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ พื้นที่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือฯ จำนวน 4 รายการ Fri Sep 10 16:12:51 2021 กันยายน 10, 2021, 04:12:51 pm
จ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ พื้นที่ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จำนวน ๔ รายการ.pdf 69 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ พื้นที่ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จำนวน 4 รายการ Fri Sep 10 15:37:43 2021 กันยายน 10, 2021, 03:37:43 pm
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน ๗ รายการ .pdf 59 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 7 รายการ Fri Sep 10 15:35:09 2021 กันยายน 10, 2021, 03:35:09 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ.pdf 60 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ Fri Sep 10 15:15:32 2021 กันยายน 10, 2021, 03:15:32 pm
จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๓ รายการ .pdf 59 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 3 รายการ Fri Sep 10 15:13:02 2021 กันยายน 10, 2021, 03:13:02 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ.pdf 58 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ Fri Sep 10 15:11:35 2021 กันยายน 10, 2021, 03:11:35 pm
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๐ รายการ.pdf 51 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 รายการ Fri Sep 10 15:07:04 2021 กันยายน 10, 2021, 03:07:04 pm
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๑ รายการ.pdf 55 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 21 รายการ Fri Sep 10 15:05:34 2021 กันยายน 10, 2021, 03:05:34 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »