แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
14800.jpg 1467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ Thu Aug 23 14:52:45 2018 สิงหาคม 23, 2018, 02:52:45 pm
15800.jpg 1239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง Mon Aug 20 14:41:45 2018 สิงหาคม 20, 2018, 02:41:45 pm
25000.jpg 1233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 9 รายการ Thu Aug 16 14:38:19 2018 สิงหาคม 16, 2018, 02:38:19 pm
54340.jpg 1310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ Thu Aug 16 14:36:43 2018 สิงหาคม 16, 2018, 02:36:43 pm
5400.jpg 1255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล้กเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ Thu Aug 16 14:35:39 2018 สิงหาคม 16, 2018, 02:35:39 pm
วารสาร 19500.jpg 1280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวารสารวิชาการ จำนวน 300 เล่ม Fri Jun 8 09:06:18 2018 มิถุนายน 08, 2018, 09:06:18 am
วัสดุสำนักงาน 9000.jpg 1200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ Fri Jun 8 09:04:25 2018 มิถุนายน 08, 2018, 09:04:25 am
คู่มือ 11250.jpg 1241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 150 เล่ม Fri Jun 8 09:03:33 2018 มิถุนายน 08, 2018, 09:03:33 am
โล่รางวัล 9600.jpg 1163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำดล่เกียรติยศ จำนวน 8 อัน Fri Jun 8 09:02:22 2018 มิถุนายน 08, 2018, 09:02:22 am
29440.jpg 1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ Wed Jun 6 10:11:00 2018 มิถุนายน 06, 2018, 10:11:00 am
37960.jpg 1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ Wed Jun 6 10:05:58 2018 มิถุนายน 06, 2018, 10:05:58 am
20731.jpg 1089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ Wed Jun 6 10:04:10 2018 มิถุนายน 06, 2018, 10:04:10 am
024.pdf 769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ Thu Nov 23 16:27:43 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 04:27:43 pm
023.pdf 710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ Thu Nov 23 16:24:50 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 04:24:50 pm
022.pdf 588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด Thu Nov 23 16:23:28 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 04:23:28 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »