แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซื้อวัสดุสำนักงาน 5,170 บาท.jpg 1305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน13 รายการ Thu Dec 27 10:23:51 2018 ธันวาคม 27, 2018, 10:23:51 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 19,500 บาท.jpg 1273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน Tue Dec 25 10:29:42 2018 ธันวาคม 25, 2018, 10:29:42 am
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20,210 บาท.jpg 1250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานและงานครัว จำนวน 23 รายการ Tue Dec 25 10:28:38 2018 ธันวาคม 25, 2018, 10:28:38 am
ซื้อวัสดุทำความสะอาด 58,860 บาท.jpg 1234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ Tue Dec 25 10:27:12 2018 ธันวาคม 25, 2018, 10:27:12 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 25,000 บาท.jpg 1115 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ Mon Dec 24 10:11:14 2018 ธันวาคม 24, 2018, 10:11:14 am
แผ่นพับ ปชส สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 5000 บาท.jpg 1171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 500 แผ่น Mon Dec 24 10:10:02 2018 ธันวาคม 24, 2018, 10:10:02 am
ติดตั้งเครื่องมัลติมีเดีย 23500.jpg 1130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ Fri Dec 14 16:33:46 2018 ธันวาคม 14, 2018, 04:33:46 pm
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาการพัฒนาชุมชน 8400.jpg 1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร Fri Dec 14 16:31:42 2018 ธันวาคม 14, 2018, 04:31:42 pm
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาพัฒนาชุมชน 6160.jpg 1137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Fri Dec 14 16:30:32 2018 ธันวาคม 14, 2018, 04:30:32 pm
แผ่นพับ-โปสเตอร์ ปชส หลักสูตรคณะฯ.jpg 1262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะฯ Thu Dec 13 13:48:37 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:48:37 pm
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13355.jpg 1108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ Thu Dec 13 13:47:16 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:47:16 pm
ซื้อไมโครโฟน 14100.jpg 1026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนสาย จำนวน 30 ตัว Thu Dec 13 13:46:07 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:46:07 pm
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 63814.jpg 1010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ Thu Dec 13 13:45:06 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:45:06 pm
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 38284.jpg 960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ Thu Dec 13 13:43:52 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:43:52 pm
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12500.jpg 1031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ Thu Dec 13 13:42:29 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:42:29 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »