แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5,355.00 บาท.jpg 1310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ Fri Jul 12 10:07:57 2019 กรกฎาคม 12, 2019, 10:07:57 am
ซื้อวัสดุ 27,000 บาท.jpg 1223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 11 รายการ Wed Jul 3 12:02:29 2019 กรกฎาคม 03, 2019, 12:02:29 pm
จ้างถ่ายเอกสาร 5100 บาท.jpg 1155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่าายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 60 เล่ม Mon Jun 24 10:30:23 2019 มิถุนายน 24, 2019, 10:30:23 am
จ้างถ่ายเอกสาร 19000 บาท.jpg 1167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าปงถ่ายเอกสารประเมินตนเอง (SAR) จำนวน 50 เล่ม Mon Jun 24 10:27:19 2019 มิถุนายน 24, 2019, 10:27:19 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 30000 บาท.jpg 1150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน Mon Jun 24 10:19:45 2019 มิถุนายน 24, 2019, 10:19:45 am
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 5250 บาท.jpg 1248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน Mon Jun 17 11:56:33 2019 มิถุนายน 17, 2019, 11:56:33 am
จ้างพัฒนาระบบแจ้งเตือน 310000 บาท.jpg 1242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบแจ้งเตือน (Model) จำนวน 1 งาน Mon Jun 17 11:54:44 2019 มิถุนายน 17, 2019, 11:54:44 am
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 23050.jpg 1244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ Mon Jun 17 11:52:08 2019 มิถุนายน 17, 2019, 11:52:08 am
ซื้อวัสดุทำความสะอาด 54175 บาท.jpg 1269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 10 รายการ Mon Jun 17 11:50:47 2019 มิถุนายน 17, 2019, 11:50:47 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 21,600 บาท.jpg 1250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน Wed May 8 15:11:27 2019 พฤษภาคม 08, 2019, 03:11:27 pm
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการอบรมโครงการ 98,000 บาท.jpg 1241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการอบรม จำนวน 4,000 เล่ม Wed Mar 27 08:37:34 2019 มีนาคม 27, 2019, 08:37:34 am
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 78,000 บาท.jpg 1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง Wed Mar 27 08:35:30 2019 มีนาคม 27, 2019, 08:35:30 am
จ้างเหมาชุดการเรียนรู้การจัดทำผลิตภัณฑ์เซรามิค 26,800 บาท.jpg 1129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการเรียนรู้การจัดทำผลิตภัณฑ์เซรามิค Tue Mar 26 16:07:56 2019 มีนาคม 26, 2019, 04:07:56 pm
จ้างเหมาชุดการเรียนรู้ การจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมฮ้อม 26,800 บาท.jpg 1149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการเรียนรู้การจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมฮ้อม Tue Mar 26 16:05:48 2019 มีนาคม 26, 2019, 04:05:48 pm
จ้างเหมาชุดการเรียนรู้ การทำขนมไทย 26,800 บาท.jpg 1151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดการเรียนรู้การทำขนมไทย จำนวน 1 งาน Tue Mar 26 16:04:00 2019 มีนาคม 26, 2019, 04:04:00 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »