แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
S__45031584.jpg 182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ Tue May 5 12:59:18 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 12:59:18 pm
S__45031582.jpg 173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี Tue May 5 12:56:56 2020 พฤษภาคม 05, 2020, 12:56:56 pm
S__3325955.jpg 188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี Mon Apr 27 14:23:21 2020 เมษายน 27, 2020, 02:23:21 pm
ประกาศผู้ชนะ.jpg 196 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี Mon Apr 27 14:18:16 2020 เมษายน 27, 2020, 02:18:16 pm
ทำสื่อออนไลน์10000.jpg 187 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำสื่ออออนไลน์ประชาสัมพันธ์ Mon Mar 9 15:53:09 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:53:09 pm
ซื้อวัสดุ14821.jpg 180 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ Mon Mar 9 15:51:18 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:51:18 pm
จ้างทำแผ่นพับภาษาไทย 7000.jpg 185 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร Mon Mar 9 15:50:47 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:50:47 pm
เหมาบันทึกข้อมูล17000.jpg 180 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลแบบสอบถามด้วยโปรแกรมสถิติ Mon Mar 9 15:49:52 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:49:52 pm
เหมารถบัส2คัน 18000.jpg 186 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 1 วัน 2 คัน Mon Mar 9 15:49:00 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:49:00 pm
เหมารถตู้7500.jpg 169 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 วัน 1 คัน Mon Mar 9 15:47:50 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:47:50 pm
เก้าอี้เลคเชอร์.jpg 171 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ไม้ จำนวน 100 ตัว Mon Mar 9 15:47:08 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:47:08 pm
พัดลมติดผนัง.jpg 171 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อพัดลมติดผนัง Mon Mar 9 15:46:23 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:46:23 pm
.jpg 198 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 5 เครื่อง Mon Mar 9 15:45:58 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:45:58 pm
.jpg 202 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อพัดลมโคจร 16 นิ้ว Mon Mar 9 15:45:05 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:45:05 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ18184.jpg 162 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ Tue Dec 24 12:11:59 2019 ธันวาคม 24, 2019, 12:11:59 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »