แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
S__4751392.jpg 177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการนำไปทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง Fri Jul 10 11:18:30 2020 กรกฎาคม 10, 2020, 11:18:30 am
6A48D6AF-5A37-4A65-8C3F-6BC503504671.jpg 179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนัก 26 รายการ Tue Jun 30 13:48:50 2020 มิถุนายน 30, 2020, 01:48:50 pm
6A48D6AF-5A37-4A65-8C3F-6BC503504671.jpg 178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนัก 26 รายการ Tue Jun 30 13:48:50 2020 มิถุนายน 30, 2020, 01:48:50 pm
8AB05C86-DA60-4AD3-9273-31CF2262E695.jpg 190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร Tue Jun 30 13:47:18 2020 มิถุนายน 30, 2020, 01:47:18 pm
3C3753A4-70CD-43D3-8F0C-A0BE2F7BA2EE.jpg 170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าม่านกันแสง Tue Jun 30 13:45:46 2020 มิถุนายน 30, 2020, 01:45:46 pm
58F56410-E780-4C5D-8D0D-BEAFACF70C30.jpg 169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 22 รายการ Tue Jun 30 13:44:40 2020 มิถุนายน 30, 2020, 01:44:40 pm
826589A4-73B6-4E99-9B26-F2EE69F2FB3F.jpg 168 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี 3 รายการ Mon Jun 29 11:25:08 2020 มิถุนายน 29, 2020, 11:25:08 am
5527DCDE-71D9-4441-A6E8-4B4A87493338.jpg 186 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ Mon Jun 29 11:23:54 2020 มิถุนายน 29, 2020, 11:23:54 am
97C05D94-DD81-40F8-A79F-72AE5967200D.jpg 169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือคู่มือกิจกรรมนักศึกษาจำนวน 400 เล่ม Wed Jun 24 16:00:19 2020 มิถุนายน 24, 2020, 04:00:19 pm
C1F00850-EF7A-41A7-844A-AEDAB87B047E.jpg 170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการคุณภาพชีวิต Mon Jun 22 15:55:11 2020 มิถุนายน 22, 2020, 03:55:11 pm
A525595E-866B-4708-84DB-B0E58AE4F647.jpg 173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการคุณภาพชีวิต Mon Jun 22 15:54:23 2020 มิถุนายน 22, 2020, 03:54:23 pm
BB9C3BA7-78C9-4F53-82CF-1A9646562B03.jpg 159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษาขนาด A4 จำนวน 400 เล่ม Mon Jun 22 15:50:56 2020 มิถุนายน 22, 2020, 03:50:56 pm
79321B05-EF76-4238-882B-E6472243877C.jpg 194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการคุณภาพชีวิต Mon Jun 22 15:44:46 2020 มิถุนายน 22, 2020, 03:44:46 pm
E5E0656D-2376-4447-B20C-8392F14CEEE3.jpg 179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำความสะอาดจำนวน 23 รายการ Mon Jun 22 15:42:47 2020 มิถุนายน 22, 2020, 03:42:47 pm
DFD15567-4D1A-4D9F-9C3D-23211D1A7417.jpg 177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น 2 เครื่อง Mon Jun 22 15:41:12 2020 มิถุนายน 22, 2020, 03:41:12 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »