แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๓ รายการ .pdf 69 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ Fri Oct 8 13:42:09 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:42:09 pm
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๑ รายการ.pdf 64 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 11 รายการ Fri Oct 8 13:40:24 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:40:24 pm
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ คัน จำนวน ๓ วัน.pdf 64 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน Fri Oct 8 13:38:12 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:38:12 pm
จ้างเหมาจัดทำวารสารรวบรวมบทความ จำนวน ๖๕ เล่ม.pdf 51 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำวารสารรวบรวมบทความ จำนวน 65 เล่ม Fri Oct 8 13:36:50 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:36:50 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ.pdf 61 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ Fri Oct 8 13:35:03 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:35:03 pm
จ้างเหมาพิมพ์ตราผลิตภัณฑ์ ๗ ชุมชน.pdf 58 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพิมพ์ตราผลิตภัณฑ์ 7 ชุมชน Fri Oct 8 13:33:09 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:33:09 pm
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๑ คัน .pdf 64 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่ ตำบลบ้านดง ฯ Fri Oct 8 11:52:28 2021 ตุลาคม 08, 2021, 11:52:28 am
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๕ รายการ.pdf 54 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ Fri Oct 8 11:43:50 2021 ตุลาคม 08, 2021, 11:43:50 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับคณะทำงานลงพื้นที่ ๑ คัน จำนวน ๓ วัน.pdf 60 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับคณะทำงานลงพื้นที่ 1 คัน Fri Oct 8 11:41:57 2021 ตุลาคม 08, 2021, 11:41:57 am
จ้างเหมาทำชุดสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อต่อยอดและพัฒนากลุ่มอาชีพ จำนวน ๔ กลุ่มอาชีพ .pdf 56 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำชุดสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อต่อยอดและพัฒนาฯ Fri Oct 8 11:39:37 2021 ตุลาคม 08, 2021, 11:39:37 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับคณะทำงานลงพื้นที่ ๑ คัน จำนวน ๔ วัน.pdf 60 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับคณะทำงานลงพื้นที่ 1 คัน Fri Oct 8 11:37:21 2021 ตุลาคม 08, 2021, 11:37:21 am
จ้างเหมาทำชุดสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อต่อยอดและพัฒนากลุ่มอาชีพ จำนวน ๔ กลุ่มอาชีพ จำนวน ๑ งาน.pdf 81 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำชุดสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อต่อยอดและพัฒนาฯ Fri Oct 8 10:54:18 2021 ตุลาคม 08, 2021, 10:54:18 am
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบโครงการ U๒T ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐ เล่ม.pdf 57 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบโครงการ U๒T ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม Fri Oct 8 10:52:29 2021 ตุลาคม 08, 2021, 10:52:29 am
จ้างเหมาทำคลิปวีดีโอกระบวนการดำเนินงานและการถอดบทเรียน จำนวน ๓ รายการ.pdf 56 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำคลิปวีดีโอกระบวนการดำเนินงานและการถอดบทเรียน Fri Oct 8 10:50:41 2021 ตุลาคม 08, 2021, 10:50:41 am
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๑ รายการ .pdf 58 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 21 รายการ Fri Oct 8 10:47:52 2021 ตุลาคม 08, 2021, 10:47:52 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »