แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
14800.jpg 1467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ Thu Aug 23 14:52:45 2018 สิงหาคม 23, 2018, 02:52:45 pm
จ้างปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย.jpg 1420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย (Active Learning) Tue Oct 16 10:06:28 2018 ตุลาคม 16, 2018, 10:06:28 am
จ้างทำตรายาง จำนวน 24 อัน 7,800 บาท.jpg 1415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง ขนาด 7*3 เซนติเมตร จำนวน 24 อัน Tue Aug 6 11:07:17 2019 สิงหาคม 06, 2019, 11:07:17 am
จ้างเหมาการอบรมและให้ความรู้ระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ 82,500 บาท.jpg 1361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการอบรมและให้ความรู้ฯ จำนวน 1 งาน Fri Jul 12 10:17:01 2019 กรกฎาคม 12, 2019, 10:17:01 am
5750.jpg 1354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 5 ผืน Fri Aug 31 15:00:00 2018 สิงหาคม 31, 2018, 03:00:00 pm
ซื้อชุดครุภัณฑ์ 357,000 บาท.jpg 1331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภูมิสานสนเทศ จำนวน 1 ชุด Thu Jan 10 10:23:23 2019 มกราคม 10, 2019, 10:23:23 am
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5,355.00 บาท.jpg 1310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ Fri Jul 12 10:07:57 2019 กรกฎาคม 12, 2019, 10:07:57 am
54340.jpg 1310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ Thu Aug 16 14:36:43 2018 สิงหาคม 16, 2018, 02:36:43 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน 5,170 บาท.jpg 1305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน13 รายการ Thu Dec 27 10:23:51 2018 ธันวาคม 27, 2018, 10:23:51 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 13,600 บาท.jpg 1295 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ Tue Aug 6 11:08:16 2019 สิงหาคม 06, 2019, 11:08:16 am
จ้างเหมาการอบรมและให้ความรูเเรื่องระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ 66,000 บาท.jpg 1288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการอบรมและให้ความรู้ระบบฯ จำนวน 1 งาน Fri Jul 12 10:11:40 2019 กรกฎาคม 12, 2019, 10:11:40 am
ค่าแรง 10,920 บาท.jpg 1286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าแรงติดตั้ง ห้องน้ำชายหญิง จำนวน 1 งาน Thu Jan 10 10:21:50 2019 มกราคม 10, 2019, 10:21:50 am
วารสาร 19500.jpg 1280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวารสารวิชาการ จำนวน 300 เล่ม Fri Jun 8 09:06:18 2018 มิถุนายน 08, 2018, 09:06:18 am
จ้างเหมารถตู้ 8 คัน 60,000 บาท.jpg 1278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 8 คัน Wed Aug 7 11:04:48 2019 สิงหาคม 07, 2019, 11:04:48 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 19,500 บาท.jpg 1273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน Tue Dec 25 10:29:42 2018 ธันวาคม 25, 2018, 10:29:42 am
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »