กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มสภา15/2563และประชุมยกร่าง6/2563
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำนักงานสภา 5600
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสภามหาวิทยาลัย 5155 บาท
74
ขอแสดงความนับถือ
นาตยา  นาขยัน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
Tel : 3617
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 68,000 บาท
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 30000 บาท
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำของที่ระลึก 36,600 บาท
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินโครงการ 8,100 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย sakonwat เมื่อ Mon Nov 9 13:58:19 2020 พฤศจิกายน 09, 2020, 01:58:19 pm »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินโครงการ 8,100 บาท
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม 21,600 บาท
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »