กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา ๑ ปีรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมา
2
***ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะ ***

ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะของ
งานเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

(ประจำปีงบประมาณ 2564)  รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมา
3
จัดทำเล่มรายงานการประชุมสภา กบม ข้อบังคับและระเบียบปี63 99700
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
« กระทู้ล่าสุด โดย noom เมื่อ Thu Mar 11 14:41:34 2021 มีนาคม 11, 2021, 02:41:34 pm »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานนิติการ
5
จ้างบันทึกข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์คณะฯ ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 7335 บาท
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,100 บาท
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมชุดปฏิบัติการเตรียมเนื้อดินสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก จำนวน 1 งาน สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ เป็นเงิน 10,000 บาท
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท
10
ประกาศจ้ายถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการประชุมสภา2-64 6772.50
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10