ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: ์Nisaruth ที่ Tue Feb 11 10:36:20 2020 กุมภาพันธ์ 11, 2020, 10:36:20 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)จำนวน 2รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: ์Nisaruth ที่ Tue Feb 11 10:36:20 2020 กุมภาพันธ์ 11, 2020, 10:36:20 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง