กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Tue Mar 7 13:30:14 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:30:14 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Tue Mar 7 13:28:58 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:28:58 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Tue Mar 7 13:28:34 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:28:34 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Tue Mar 7 13:28:17 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:28:17 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Tue Mar 7 13:27:37 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:27:37 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
96
จ้างจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยปี 65 20000 บาท
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง นิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ราคา 18,000 บาท
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการวิจัยด้านองค์ความรูู้ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 6,540 บาท
99
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 18,100 บาท
100
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 26,506 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10