กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 49,080 บาท
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตคู่มือขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลสู่สมาชิกกลุ่มอาชีพในชุมชนฯ เป็นเงิน 22,500 บาท
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 14,000 บาท
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบชิ้นงานบรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชน  เป็นเงิน 15,000 บาท
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 12,020 บาท
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 14,000 บาท
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 5,900 บาท
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เป็นเงิน 9,198 บาท
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 27880
80
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,900 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »