กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน เป็นเงิน 10,770 บาท
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Canon-IR2530 จำนวน 2 รายการ  เป็นเงิน 11,800 บาท
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 55,780 บาท
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (ขนมดอกจอกและข้าวแคบ) เป็นเงิน 32,500 บาท
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเรนาซองหยาบ 200 แกรมขนาดเอหนึ่ง เป็นเงิน 5,000 บาท
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คัน เป็นเงิน 6,000
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 44,000 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »