กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการทำงาน จำนวน 1 งาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 50,000 บาท
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 19,920 บาท
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5,392.80 บาท
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 14 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 6,533 บาท
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 24,400 บาท
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 15,000 บาท
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 8 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 43,200 บาท
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 27,390 บาท
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,350 บาท
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 9,000 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »