กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 28,000 บาท
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 17,500 บาท
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 14,400 บาท
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 12,200 บาท
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบถังดักไขมันสำหรับครัวเรือน จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 20,000 บาท
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 5,480 บาท
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วงเงิน 10,000 บาท
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 11,560 บาท
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วงเงิน 13,000 บาท
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 19,825 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »