แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
136
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

137
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

138
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

139
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

140
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

141
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

142
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

143
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน  จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

144
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

145
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 22,400 บาท

146
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

147
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

148
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

149
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

150
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »