ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: CHANTAPAT SOMPAN ที่ Mon Sep 9 19:06:31 2019 กันยายน 09, 2019, 07:06:31 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,416 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: CHANTAPAT SOMPAN ที่ Mon Sep 9 19:06:31 2019 กันยายน 09, 2019, 07:06:31 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,416 บาท