กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Mon Mar 21 16:18:37 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:18:37 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 20,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Mon Mar 21 16:18:23 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:18:23 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 20,000 บาท
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 35,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Mon Mar 21 16:17:54 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:17:54 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 35,000 บาท
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Mon Mar 21 16:17:30 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:17:30 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Mon Mar 21 16:17:16 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:17:16 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 35,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Mon Mar 21 16:16:55 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:16:55 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 35,000 บาท
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Mon Mar 21 16:16:29 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:16:29 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท
58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มรายงานการประชุมกบมและสภาปี 64-24600
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565
โครงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงที่ 2)
60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 8,090 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »