แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมนัำมันเชื้อเพลิง วันที่ 5-6 ม.ค. 2563 โครงการพันธกิจฯสัมพันธ์ 7,000 บาท

92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเข่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท

93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ โครงการประจกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6,320 บาท

94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาวิชาการจัดการ 45,000 บาท

95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน โครงการ นศ.ต่างช่าติ 9,000 บาท

96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (6)

97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 28 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 2563

98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (5)

99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ชุดมะม่วงมหาชนก 40,000 บาท

100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 22 ม.ค. 2563 ป่าไผ่ 7,000 บาท

101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ 18,000 บาท

102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ ค้าปลีก 11,500 บาท

103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก โทนเนอร์ กระดาษ ค้าปลีก 7,380 บาท

104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดบันทึกประสบการณ์วิชาชีพ ค้าลปีก 15,000 บาท

105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โทนเนอร์ ค้าปลีก 7,190 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »