แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
331
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้บานเลื่อน 7,020

332
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร 11,000

333
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินโครงการ 5,924

334
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี 6,445

335
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาและแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 22,500

336
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 12,500 บาท

337
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง

338
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น

339
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำอุปกรณ์เชียร์แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือ

340
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำอุปกรณ์เชียร์การแข่งขันกีฬา เลขางค์นครเกมส์

341
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำตกแต่งสแตนเชียร์และเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง กีฬาเขลางค์นครเกมส์

342
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายยี่ห้อริโก้ คณะวิทยาการจัดการ

343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ

344
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง

345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  - เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »