แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
316
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 10,500 บาท

317
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา วัสดุ กระดาษ หมึก 10,000 บาท

318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 34,240 บาท

319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท

320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอาษส 58 รายการ 46,00 บาท

321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 19,800 บาท

322
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 13 รายการ 25,100 บาท

323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,035 บาท

324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 9,900 บาท

325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสาร วาราสารวิทยาการสมัยใหม่ 50,000 บาท

326
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ 54,500 บาท

327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมดับเพลิง 9,800 บาท

328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 11,573.12 บาท

329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำนักงาน 6 รายการ 11,240 บาท

330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,600

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »