แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
271
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกองโจรประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 2 11,000 บาท

272
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล แบ็คดร็อปพร้อมขาตั้ง ฐานการเรียนรู้ แผ่นพับ โครงการย่อยที่ 4 54,000 บาท

273
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือโครงการคัดแยกขยะและการเลี้ยงไส้เดือน กิจกรรมที่ 8 39,990 บาท

274
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมประตู ฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์ 47,144.20 บาท

275
ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนกลยุทธ์ 20,000 บาท

276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / วัสดุสำนักงาน 23 รายการ 23,702 บาท
« เมื่อ: Mon Jun 25 10:01:36 2018 มิถุนายน 25, 2018, 10:01:36 am »
วัสดุสำนักงาน 23 รายการ 23,702 บาท

277
ค่าป้ายบ่งชี้ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการและป้ายกองโจร กิจกรรมที่ 4 32,000 บาท

278
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียนรู้ในการกำจัดขยะ 10,000 บาท

279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ร่างแผนกลยุทธ์ 7,000 บาท

280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการ 4 รายการ 6,470 บาท

281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล แผ่นพับ โปสเตอร์ กิจกรรมที่ 4 เลี้ยงไส้เดือนดินฯ 26,000 บาท

282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือถอดบทเรียน กิจกรรมที่ 4 เลี้ยงไส้เดือนดินฯ 6,000 บาท

283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 15,359.85 บาท

284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท บัญชี 21,600 บาท

285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย 30,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »