แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
256
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศเกียรติคุณ 6,000 บาท

257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สาขาคอมฯ 4 รายการ 13,800 บาท

258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พระฉายาลักษ์ วันเฉลืมพรรษา 5,320 บาท

259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 8 รายการ 10,000 บาท

260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินโครงการ บริหารจัดการขยะฯ 33,850 บาท

261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือ KM 5,000 บาท

262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ brother DCP-L5600DN 28,000 บาท

263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำคู่มือโครงการคัดแยกขยะและการเลี้ยงไส้เดือน กิจกรรมที่ 6 39,990 บาท

264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ 45,500 บาท

265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ห้ายไวนิล ฐานข้อมูลฯ 15,500 บาท

266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก 5 รายการ 9,500 บาท

267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 12,210 บาท

268
ประกาศ-ผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบอร์ด โครงป้าย 20,200 บาท

269
ประกาศ-ผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 9,800 บาท

270
ประกาศ-ผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาทำคู่มือโครงการคัดแยกขยะและการเลี้ยงไส้เดือน กิจกรรมที่ 2 39,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »