แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 72,799 บาท

212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษคำตอบแบบมีเส้น แบบ กขคง ซอง 30,000 บาท

213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อมเครื่องเสียงห้องประชุม ชั้น 1 และชั้น 8 60,000 บาท

214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษางานไฟฟ้า 15,180 บาท

215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้า หลอดไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เต้ารับ 6,030 บาท

216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุแผ่นพับและโปสเตอร์ 40,000 บาท

217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร บัญชี 7,440 บาท

218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ใส่ switch hub switch hub poat พร้อมติดตั้ง 8,250 บาท

219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาดงานบ้านและงานครัว 25,000 บาท

220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร คอมพิวเตอร์ 6,600 บาท

221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระดาษมีเส้น กระดาษคำตอบ ซองข้อสอบ 45,000 บาท

222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 10,500 บาท

223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ห้องน้ำ สำนักงาน งานครัว 10,000 บาท

224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ริโก้ 11,235 บาท

225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโบรชัวร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจค้าปลีก 19,250 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »