แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 8,400

197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 221,800

198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมนัำมันเชื้อพลิง 8,400

199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,338

200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัสดุดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์ ค้าปลีก 10,090

201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000

202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 35,000

203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235

204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำเมันเชื้เพลิง 3,700

205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดสดฯ สาขานิเทศศาสตร์ 349,000

206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 12,900.56 บาท

207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลื่ยนสารกรองคาร์บอนและสารเรชื่น ก๊อกน้ำ สารน้ำดี 10,890 บาท

208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการจ้างเหมาซักทำความสะอาดพรมห้องประชุม 6,000 บาท

209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับเหมาทำความสะอาดขัดพื้นกระเบื้องยาง ห้องประชุม 12,000 บาท

210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้าน และงานครัว 42,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »