แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
181
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินโครงการ การจัดทำวารสารการจัดการสมัยใหม่ 20,000

182
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา ใบปลิว โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 7,000

183
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการจัดประชุมคณรัฐมนตรี 42,930

184
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 15,000

185
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องโปรเจึคเตอร์ 9,900

186
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 3631 และ 3648 7,500

187
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235

188
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชมชน 5,000

189
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดสดในและนอกสถานที่แบบไร้สาย 349,000

190
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินโครงการ โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 12,825

191
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา กระเป๋าสำหรับผู้เข้าอบรม โครงการอบรมการเป็นผู้่ประกอบการสมัยใหม่ 28,440

192
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 8,900

193
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ 30,000 บาท

194
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อชุดกล้องถ่ายรูปแบบฟรูเฟรม พร้อมเลนส์ระดับโปเฟสชั่นเนล 381,100 บาท

195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คอมพิวเตอร์ โนตบุค โปรเจคเตอร์ 47,400

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »