แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 21-22 มิ.ย. 2562 ผาหนาม 7,000 บาท

152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 14-15 ม.ย. 2562 5,200 บาท

153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 15-16 มิ.ย. 2562 7,000 บาท

154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 24-25 พ.ค. 2562 7,000 บาท

155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเขื้อเพลิง วันที่ 24-25 พ.ค. 2562 ผาหนาม 7,000 บาท

156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดิจิทัล 11,920 บาท

157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้าเหมารู่ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 4-5 มิ.ย. 2562 อ.วังเหนือ 5,100 บาท

158
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้่รับการคัดเลือก ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ไตรมาสที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ

159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าจ้างบริการรับทำความสะอาดซักพรม 5,100

160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235

161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11-12 มี.ค. 2562 7,000

162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - วัสดุอุปกรณืทำความสะอาดงานครัว 16 รายการ 19,670

163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - วัสดุสำนักงาน 7 รายการ 11,610

164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้

165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - วัสดุ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 2 รายการ 6,485

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »