แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือของดีเมืองลี้ 85,000 บาท

122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 9,460 บาท

123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการ 7,500 บาท

124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (4)

125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (3)

126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมแซมผนังหน้าลิฟท์ฯ 19,800 บาท

127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าแผ่นพับประชามสัมพันธ์สาขา 40,000 บาท

128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 34,850 บาท

129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One 23,000 บาท

130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ งานบ้านงานครัว 58,830 บาท

131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมนัำมันเชื้อเพลิง 29-31 ส.ค. 2562 24,000 บาท

132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท

133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศด้าบการบริการจัดการ 10,000 บาท

134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการฯ 53,300 บาท

135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 11,200 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »