แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สเปร์ล้างมือและเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 24,840 บาท

77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาแบบสอบถามและจัดทำสติกเกอร์ กล่อง 54,000 บาท

78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 50,000 บาท

79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 11,047.75 บาท

80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (เครื่องถ่ายเอกสารสี) 5,093.03 บาท

81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,047.75 บาท (2)

82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม รายงานประจำปีคณะวิทยาการจัดการ 20,000 บาท

83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ Digital content สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 478,600 บาท

84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 48,000 บาท

85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,047.75 บาท

86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 28-30 พ.ค. 2563 12,000

87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัการธุรกิจค้าปลีก 35,000 บาท

88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการประยกต์ใข้เทคโนโลยีฯ  5,950 บาท

89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 22-25 มี.ค. 2563 ค้าปลีก

90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม โครงการฝึกทักษะอาชีพให้นักศึกษา 16,030 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »