แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำสื่อแนะนำผ้าทอจกโหล่งลี้ฯ 19,000 บาท

62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำวีดีทัศน์กระบวนการทำผุ้ทอโหล่งลี้ฯ 25,000 บาท

63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 6,900 บาท

64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดฝึกอบรมกระเป๋าสานแฮนด์เมค 10,000 บาท

65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ 6,672 บาท

66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสมุดบันทึกประสบการณ์ 5,440 บาท

67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 27 รายการ 9,255 บาท

68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารวิทยากาจัดการสมัยใหม่ 10,000 บาท

69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำของที่ระลึก 36,600 บาท

70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินโครงการ 8,100 บาท

71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม 21,600 บาท

72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท

73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 6,000 บาท

74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาพิมพ์งานและจัดทำแบบสอบถาม 5,500 บาท

75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 36,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »